wrapper

Флеш вести

Четврток, 02 Февруари 2017 20:39

Јавниот долг над 50 проценти

СДСМ соопшти дека според вчера објавените податоци од Извештајот на Министерството за финансии, закучно со крајот на минатата година јавниот долг на државата се уште изнесува над 50 проценти, иако од власта тврделе дека е намален.

Компанијата „Руски железници“ планира да се прошири во Србија и Грција, изјави првиот потпретседател на руското државно претпријатие Александар Мишарин.

Во последните години Македонија постојано бележи намалување на странските инвестиции. Со економскиот развој, а особено со странските инвестиции, Македонија бележи континуиран неуспех: од 138 предвидени инвестиции, досега се реализирани само 51 инвестиции и тоа со намален процес на инвестирање. Остатокот, односно 43 инвестиции не се реализирани, а 44 инвеститори се во процес. Додека, еден голем дел на инвеститори ги повлекуваат инвестициите.

Во Република Македонија има вкупно 178.125 земјоделски стопанства кои користат вкупно 320.738 хектари. Едно стопанство користи 1,8 хектари  и има 2,1 добиточни единици, објави Државниот завод статистика.

Дури 30% од домаќинствата, или секое трето  семејство, со вкупните месечни приходи многу тешко ги задоволува потребите. Од друга страна само 3,6% од домаќинствата изјавиле дека многу лесно со приходи го преживуваат месецот. Новото истражување “Анкета за приходи и услови на живеење” што го објави Заводот за статистика покажува дека во 2015 година, сиромшатијата на ниво на државата се намалила на 21,5 но и натаму 445 200 луѓе живеат под праг на сиромаштија. пишува неделната економска анализа на Portalb.mk

Македонија плаќа прескапа цена за да ги покрие потребите од електрична енергија. Експертите критикуваат за недомаќинлук и бараат одговорност за погрешните политики!

Мож­нос­ти Поз­на­ва­чи­те на сос­тој­би­те об­јас­ну­ва­ат де­ка до­маш­но­то про­из­вод­ство на жито, месо, мас­ло за ја­де­ње или ше­ќер, ни­ту од­да­ле­ку не ги за­до­во­лу­ва пот­ре­би­те на на­се­ле­ни­ето. Ек­спер­ти­те тврдат де­ка при­род­ни­те ус­ло­ви во Ма­ке­до­ни­ја не се нак­ло­не­ти за ви­со­ки при­но­си на жито, по­ра­ди што има­ме ска­по браш­но и ска­по месо.

Ова е второ задолжување годинава.

Највисоката просечна плата во регионот, според најновите податоци, во изминатата година беше во Словенија, 1.020,40 евра, а најниска во Македонија, само 363,80 евра (22.460 денари).

Од Хеленик Петролеум велат дека чекаат на зелено светло од Владата да го стават нафтоводот во функција, а од Министерствата не знаат каде е застојот.

Страница 5 од 21

За нас

Радио Илинден е 24/7 часовно иселеничко Македонско радио од Мелбурн кое постои повеќе од 12 години. 

За било какви инормации можете да не контактирате во секое време на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Лице за контакт: Дончо Ангелоски Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
+61 403 111 815

Категории

  • Австралија
  • Политика
  • Економија
  • Живот
  • Став
  • Интервју
  • Спорт
  • Занимливости

Следете не на