wrapper

Флеш вести

Во Република Македонија има вкупно 178.125 земјоделски стопанства кои користат вкупно 320.738 хектари. Едно стопанство користи 1,8 хектари  и има 2,1 добиточни единици, објави Државниот завод статистика.

Дури 30% од домаќинствата, или секое трето  семејство, со вкупните месечни приходи многу тешко ги задоволува потребите. Од друга страна само 3,6% од домаќинствата изјавиле дека многу лесно со приходи го преживуваат месецот. Новото истражување “Анкета за приходи и услови на живеење” што го објави Заводот за статистика покажува дека во 2015 година, сиромшатијата на ниво на државата се намалила на 21,5 но и натаму 445 200 луѓе живеат под праг на сиромаштија. пишува неделната економска анализа на Portalb.mk

Македонија плаќа прескапа цена за да ги покрие потребите од електрична енергија. Експертите критикуваат за недомаќинлук и бараат одговорност за погрешните политики!

Мож­нос­ти Поз­на­ва­чи­те на сос­тој­би­те об­јас­ну­ва­ат де­ка до­маш­но­то про­из­вод­ство на жито, месо, мас­ло за ја­де­ње или ше­ќер, ни­ту од­да­ле­ку не ги за­до­во­лу­ва пот­ре­би­те на на­се­ле­ни­ето. Ек­спер­ти­те тврдат де­ка при­род­ни­те ус­ло­ви во Ма­ке­до­ни­ја не се нак­ло­не­ти за ви­со­ки при­но­си на жито, по­ра­ди што има­ме ска­по браш­но и ска­по месо.

Ова е второ задолжување годинава.

Највисоката просечна плата во регионот, според најновите податоци, во изминатата година беше во Словенија, 1.020,40 евра, а најниска во Македонија, само 363,80 евра (22.460 денари).

Од Хеленик Петролеум велат дека чекаат на зелено светло од Владата да го стават нафтоводот во функција, а од Министерствата не знаат каде е застојот.

Глобалната економија според сегашната прогноза ќе порасне за 2,7 отсто.

Граѓаните ќе имаат целосна контрола во трошењето на нивните пари, што преку даноците и другите давачки се слеваат во Буџетот! За ова граѓаните гласаа и така мора да работи и ќе работи новата Влада, порача денеска СДСМ.

За прв пат во историјата на Македонија, Бруто – надоврешниот долг намина 8 000 000 000 долари ( осум милијарди долари), или конкретно, заклучно со третиот квартла од 2016 достигна ниво од 8,4 милијарди долари односно 7,5 милијарди евра.

Страница 5 од 21

За нас

Радио Илинден е 24/7 часовно иселеничко Македонско радио од Мелбурн кое постои повеќе од 12 години. 

За било какви инормации можете да не контактирате во секое време на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Лице за контакт: Дончо Ангелоски Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
+61 403 111 815

Категории

  • Австралија
  • Политика
  • Економија
  • Живот
  • Став
  • Интервју
  • Спорт
  • Занимливости

Следете не на