wrapper

Флеш вести

Понеделник, 20 Март 2017 20:31

Сè помалку ученици во Македонија

И покрај тоа што бројот на ученици се намалил, во 2015/16 година во редовните основни училишта се зголемил бројот на наставници.

Македонија во изминативе две години доживеа тренд на опаѓање на бројот на учениците во училиштата. 

Според најновите податоци од Државниот завод за статистика, на крајот на учебната 2015/16 година, бројот на учениците во редовните училишта бил 185.119, што претставува намалување за 1.7 отсто во однос на претходната учебна година, кога имало 188.361 ученик.

Во редовните средни училишта, бројот на учениците во 2015/16 година бил 77.625 што претставува намалување за 5.1% во однос на претходната учебна година, кога имало 81.788 ученици.

Интересно е што и покрај тоа што бројот на ученици се намалил, во 2015/16 година во редовните основни училишта се зголемил бројот на наставници.

Во 2014/15 година имало 17.664 наставници во редовните основни училишта, додека во 2015/16 имало 17.791 година.