wrapper

Флеш вести

Петок, 10 Март 2017 20:40

Дискавери: Првата плескавица е произведена во Пелагонија, Македонија

Ова е одговорот на експертите од телевизискиот канал Дискавери, на кои во рубриката „Сакам да знам“ им било поставено прашањето за староста на плескавицата, објави 10без10. Иако ова е стара информација сепак заслужува да се потсетиме на неа.

Станува збор за нешто што е потврдено при испитувањето на неолитските артефакти пронајдени на нашите простори и тука нема место за сомневање, велат експертите. И американската историчарка на уметноста Марија Гимбутас е убедена дека европската цивилизација започнува од Пелагонија. Тврдењето го поткрепува со староста на артефактите пронајдени во овој регион.